La teràpia online permet la possibilitat d’oferir el servei de psicoteràpia a través d’Internet, a través de correu, xat real o videoconferència (Skype, whatsapp, FaceTime,etc.) en temps real. De vegades, s’utilitza conjuntament amb sessions de teràpia cara a cara o es manté exclusivament.

Les principals línies de recerca han establert l’eficàcia d’aquest tipus de teràpia ja que els resultats que s’han obtingut han sigut almenys iguals als presentats per les sessions presencials tradicionals. Fins i tot s’ha demostrat que permeten superar la barrera de sentir-se intimidat per la presència cara a cara amb el terapeuta i augmenta la receptivitat, flexibilitat i accés a la teràpia pel que fa a horaris i espai físic, oferint la possibilitat de poder combinar-la amb la vida familiar i laboral.

A més, és un avantatge per a les persones amb discapacitat o que viuen en zones rurals, ja que facilita l’accés a aquests serveis.

Si vols demanar cita

Pots seleccionar el tipus de tractament i el professional que vulguis.

Loading...