El servei de nutrició està enfocat a dissenyar un sistema de pautes alimentàries amb múltiples combinacions o generar hàbits nutricionals que cobreixin totes les necessitats nutricionals i les particularitats de tots els pacients vetllant pel seu funcionament adequat.

Un nutricionista és aquell personal mèdic encarregat de fer avaluacions nutricionals i dietoteràpia adaptada a les diferents situacions, problemes o patologies d’un pacient; la seva funció està destinada tant al manteniment d’una alimentació equilibrada, com a la teràpia i la curació de síndromes.

La nutrició clínica és la part de la medicina que s’ocupa d’atendre aquells pacients que pateixen malalties en què una alimentació adequada forma part del tractament.

A Mood Psicología considerem de gran importància que nutrició i psicologia treballin de forma conjunta per oferir un servei integral, ajudant-te a adquirir hàbits de vida saludables.

Si vols demanar cita

Pots seleccionar el tipus de tractament i el professional que vulguis.

Loading...